Subsidie op glas

De overheid heeft per 1 januari 2022 de subsidiebedragen voor de verschillende isolatiemaatregelen verhoogd. Dat geldt voor subsidie op glas, maar ook voor de subsidies voor warmtepompen en zonneboilers. Hierdoor is het gemiddelde subsidiepercentage opgehoogd van 20 naar 30 procent. In 2023 veranderen er een aantal zaken op het gebied van subsidies.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

De ISDE laat de twee-maatregelen-eis los. Dit conform het ‘Manifest nationaal isolatieprogramma’. Hierdoor is het vanaf 2023 ook mogelijk om 15 procent subsidie te krijgen voor één maatregel. Het Rijk verkent samen met gemeenten of en hoe collectief aanvragen mogelijk gemaakt kan worden via de ISDE of anderszins. Gemeenten kunnen dan bewoners ontzorgen en stimuleert zo buurtinitiatieven en coöperatieven.

Per 1 januari 2023 zal vanuit de ISDE ook subsidie worden verstrekt aan eigenaar-bewoners voor het afsluiten van aardgas van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet maar nog koken op gas. Hiermee voorkom je dat er grote maatschappelijke investeringen nodig zijn voor het vervangen van oude gasnetten.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

VvE’s hebben momenteel twee regelingen voor verduurzaming: de ISDE voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten, en de SEEH voor advies en isolatiemaatregelen. Om te zorgen dat VvE’s nog maar bij één regeling subsidie hoeven aan te vragen voor verschillende maatregelen, gaan de onderdelen gericht op VvE’s per 1 januari 2023 uit de ISDE over naar de SEEH. De SEEH wordt zo de centrale regeling voor VvE’s. Dat zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen aanzienlijk versimpelen en versoepelen.

De twee-maatregelen-eis zal worden losgelaten. Het Rijk maakt de hogere subsidie voor het Zeer Energiezuinig pakket (ZEP) toegankelijker. Zo kun je toch een hogere subsidie ontvangen wanneer het niet geheel mogelijk is om aan alle voorwaarden van het ZEP-pakket te voldoen. Het Rijk verlengt de termijn voor de uitvoering van maatregelen en verlaagt de minimumoppervlakte eisen voor een aantal isolatiemaatregelen. Deze wijzigingen maken de SEEH eenvoudiger en aantrekkelijker.

Lees meer over het Nationaal Isolatieprogramma van de overheid.

Bekijk hier de maatregelenlijst van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Lees meer over isolatieglas en Fineo vacuüm isolatieglas.

Isolatieglas
Subsidieregeling maakt isolatieglas toegankelijk
Bekijk isolatieglas