Maandag 20 mei zijn wij gesloten i.v.m. 2de Pinksterdag. Dinsdag 21 mei staan wij weer voor u klaar!

Subsidie op glas

Vanaf 1 januari 2024 wordt de ISDE toegankelijker voor monumenten. Voor deze groep worden de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Ook hoeven monumenteigenaren niet minimaal 8 m2 , maar 3 m2 glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam. Vanwege de monumentale waarde kunnen veel eigenaren van monumenten geen HR++ glas of gevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Door de voorwaarden te versoepelen, komt een groot aantal monumenteigenaren vanaf 2024 wel in aanmerking voor subsidie.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

De ISDE laat de twee-maatregelen-eis los. Dit conform het ‘Manifest nationaal isolatieprogramma’. Hierdoor is het vanaf 2023 ook mogelijk om 15 procent subsidie te krijgen voor één maatregel. Het Rijk verkent samen met gemeenten of en hoe collectief aanvragen mogelijk gemaakt kan worden via de ISDE of anderszins. Gemeenten kunnen dan bewoners ontzorgen en stimuleert zo buurtinitiatieven en coöperatieven.

Per 1 januari 2023 zal vanuit de ISDE ook subsidie worden verstrekt aan eigenaar-bewoners voor het afsluiten van aardgas van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet maar nog koken op gas. Hiermee voorkom je dat er grote maatschappelijke investeringen nodig zijn voor het vervangen van oude gasnetten.

Wijziging in berekening oppervlakte glas voor ISDE-subsidie

Per 1 januari 2023 heeft RVO wijzigingen aangebracht in de aanvraag voor ISDE-subsidie op isolatieglas. Het subsidiebedrag per m2 is verlaagd maar naast de oppervlakte van het isolatieglas mag de oppervlakte van de kozijnen in de subsidie meegenomen worden. De particulier kan de oppervlakte zelf opmeten. Het maakt het voor de aanvraag van de subsidie door de particulier wel veel gemakkelijker als de glasleverancier op de factuur naast de oppervlakte van het glas ook de oppervlakte van de kozijnen vermeld. Bij het inmeten of plaatsen van het glas kan de glaszetter de maten van de kozijnen opmeten.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

VvE’s hebben momenteel twee regelingen voor verduurzaming: de ISDE voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten, en de SEEH voor advies en isolatiemaatregelen. Om te zorgen dat VvE’s nog maar bij één regeling subsidie hoeven aan te vragen voor verschillende maatregelen, gaan de onderdelen gericht op VvE’s per 1 januari 2023 uit de ISDE over naar de SEEH. De SEEH wordt zo de centrale regeling voor VvE’s. Dat zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen aanzienlijk versimpelen en versoepelen.

De twee-maatregelen-eis zal worden losgelaten. Het Rijk maakt de hogere subsidie voor het Zeer Energiezuinig pakket (ZEP) toegankelijker. Zo kun je toch een hogere subsidie ontvangen wanneer het niet geheel mogelijk is om aan alle voorwaarden van het ZEP-pakket te voldoen. Het Rijk verlengt de termijn voor de uitvoering van maatregelen en verlaagt de minimumoppervlakte eisen voor een aantal isolatiemaatregelen. Deze wijzigingen maken de SEEH eenvoudiger en aantrekkelijker.

Lees meer over het Nationaal Isolatieprogramma van de overheid.

Bekijk hier de maatregelenlijst van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Lees meer over isolatieglas en Fineo vacuüm isolatieglas.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds wil echt iets betekenen voor de maatschappij. Al vanaf de oprichting in 1985 maken zij zich sterk voor het behoud van alle monumenten. Dat doen ze door te financieren, samenwerken en kennis te delen. Het Nationaal restauratiefonds heeft al meer dan 13.000 monumenteigenaren kunnen helpen bij restaureren, verduurzamen en herbestemmen van hun monument.

Bekijk hier de mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds.

 

Isolatieglas
Subsidieregeling maakt isolatieglas toegankelijk
Bekijk isolatieglas